Informacje zgodne z § 5 niem. ustawy o mediach elektronicznych (TMG):

 

Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Niemcy

 

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 9371 940-0
Faks: +49 (0) 9371 940-149
e-Mail: josera@josera.de

 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Aschaffenburg
Numer wpisu do rejestru: HRA 5614
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a niem. ustawy o podatku od towarów i usług (UStG): DE 305 344 385

 

Wspólnik ponoszący odpowiedzialność z majątku osobistego w Josera petfood GmbH & Co. KG:
Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

 

Prezes spółki Josera petfood GmbH & Co. KG:
Klaus Wagner

 

Wpis do rejestru:
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Aschaffenburg
Numer wpisu do rejestru: HRB 13637

 

Właściwy organ nadzorczy:
Rząd Górnej Bawarii
Rząd Górnej BawariiKontrola pasz Bawaria
Sachgebiet 56
Maximilianstraße 39
80538 München

 

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niem. ustawy o radiofonii (RStV):
Stefan Seitz
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

 

Wyłączenie odpowiedzialności (disclaimer)

 

Odpowiedzialność za treści   
Zgodnie z § 7 ust. 1 niem. ustawy o mediach elektronicznych, jako dostawca usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach na podstawie ogólnych przepisów prawa. Jednakże zgodnie z §§ 8 do 10 niem. ustawy o mediach elektronicznych jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub zapisanych informacji pochodzących z obcych źródeł ani analizowania ich pod kątem okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Zasada ta nie narusza obowiązku usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji na podstawie ogólnych przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od momentu pozyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

 

Odpowiedzialność za odnośniki   
Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za te obce treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiadają zawsze właściciele lub operatorzy tych stron. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie udostępniania danego odnośnika. W chwili udostępniania odnośnika nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Bez konkretnych wskazań dotyczących naruszenia prawa zapewnienie stałej kontroli treści na stronach, do których prowadzą odnośniki, nie jest możliwe. Odnośniki takie zostaną usunięte niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia prawa.

 

Prawo autorskie   
Treści i dzieła zamieszczone na tych stronach przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każda forma użytkowania wykraczająca poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. W przypadku publikacji na tej stronie treści, które nie pochodzą od operatora, przestrzegane są prawa autorskie podmiotów trzecich. W szczególności treści autorstwa osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to zauważą Państwo przypadek naruszenia praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa treści te zostaną niezwłocznie usunięte.